Nieuwe pagina: legaal.toegankelijkheidsverklaring

Vlaanderen

Mandatendatabank Naar de hoofdinhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Agentschap Binnenlands Bestuur streeft ernaar zijn websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op mandaten.lokaalbestuur.vlaanderen.be

Nalevingsstatus

Deze web applicatie voldoet gedeeltelijk aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 Niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Bekijk de mandaten in een bestuur wizard: de wizard functionaliteit is gedeeltelijk niet toegankelijk via het toetsenbord (Succescriterium 2.1.3 Toetsenbord).
    Alternatief: manueel naar de volgende stap gaan.
  • Multiple select/Search select: slechts een deel van select functionaliteit is toegankelijk via het toetsenbord (Succescriterium 2.1.3 Toetsenbord).
    Alternatief: de waarden kunnen manueel ingevoerd worden in het select input veld.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14/08/2020.

Voor deze toegankelijkheidsverklaring werd de toegankelijkheid van de vermelde web applicatie beoordeeld door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de vermelde websites van het Agentschap Binnenlands Bestuur kunt u contact opnemen via binnenland@vlaanderen.be

Handhavingsprocedure

Bij onbevredigende antwoorden op uw vragen en opmerkingen kunt u de Vlaamse Ombudsdienst contacteren via onderstaande gegevens.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
info@vlaamseombudsdienst.be
Telefoon (gratis): 1700